Rotavdrag Elektriker

Rotavdrag elektriker gör det billigare

Rotavdrag elektriker ger dig upp till 30% rabatt på arbetskostnaden när du köper in elektrikertjänster. Rot-avdraget inkluderar exempelvis installationer av olika typer av elkomponenter som dimrar, eluttag och led-belysningar men även installationer av stora elanläggningar täcks in. Även arbetskostnaden för energibesparande installationer som solpaneler går det att göra avdrag för.

Vad behövs för att få rotavdrag för elektrikerarbeten?

Det finns vissa krav som behöver uppfyllas för att kunna dra av arbetskostnaden när du anlitar en elektriker. Ett av kraven är att det enbart är kostnaden för arbetet som är avdragsgill och i den kostnaden ingår inte materialkostnad. Arbetet måste utföras av en utbildad elektriker och allt utfört arbete måste uppfylla gällande standarder och säkerhetskrav.

Vi på Elektriker Stockholm rekommenderar att du har en detaljerad kostnadskalkyl där både arbeteskostnad och materialkostnad beräknas. Alla räkningar och kvitton på inköp av både arbete och material ska sparas. Rotavdrag är tillgängligt för alla egnahemsägare i hela Sverige. Du kan alltså få rotavdrag på arbete som utförts av Elektriker Södermalm eller Elektriker Kungsholmen på exakt samma sätt och för samma typ av arbeten som de som blir utförda av Elektriker Östermalm eller Elektriker Gamla stan. Samma sak gäller naturligtvis också för elarbeten utförda utanför tullarna. Du har rätt till samma rotavdrag för arbete om det utförs av exempelvis Elektriker Bromma eller Elektriker Nacka som om det utförs av Elektriker Haninge eller Elektriker Huddinge.

Vilka elarbeten kan jag får rotavdrag för?

Rotavdrag för eltjänster går att få när arbete utförs och faktureras av en auktoriserad elektriker. Enligt Skatteverket så ges rotavdrag på arbetskostnaden för följande gällande småhus:

Rotavdrag på arbetskostnaden ges för följande arbeten gällande bostadsrätt:

Rotavdrag på arbetskostnaden ges för följande arbeten gällande ägarlägenhet:

Hur mycket kan jag få tillbaka via rot-avdrag?

Som nämnt tidigare så är det maximala avdraget 30% av arbetskostnaden. Beloppet varierar alltså beroende på hur stort och kostsamt arbete som har utförts. Rot-avdraget är ett smart sätt att få tillbaka kostnader för till exempel renoveringar men det är viktigt att följa alla krav och riktlinjer samt ha ordning på all dokumentation för att kunna säkerställa att du får tillbaka så mycket som möjligt av dina utgifter.